Terugblik: Slotconferentie 3D in Education

Terugblik | Slotconferentie project ‘3D in Education’

De slotconferentie van het project ‘3D in Education’ over het inzetten van 3D-technologie in het schoolcurriculum en duurzaamheid heeft plaatsgevonden op een zonovergoten Vlieland in een mooi gebouw waarin twee deelnemende scholen uit project zijn huisvest: OBS de Zeester en VMBO De Krijtenburg, samen verder onder de naam De Jutters.

Docenten keken met gepaste trots terug op 3 jaar succesvolle samenwerking binnen een zeer uiteenlopende gemeenschap van scholen uit zes landen, waaronder drie Nederlandse scholen uit provincie Friesland. Docenten vertelde enthousiast dat ze in deze periode een enorme sprong hebben gemaakt in het vergaren van kennis over 3D-technologie waarbij de Noorse docenten in hun land zelfs door de universiteiten worden uitgenodigd om een workshop te geven als experts op dit gebied. De deelnemende leerlingen konden vaak nog sneller de expertise in deze moderne technologie eigen maken en werden daarna ingezet als trainers voor een bredere groep docenten op deelnemende scholen. Er zijn diverse lessen ontwikkeld die aan het einde van het project via European Results Platform openbaar toegankelijk zullen worden.

Een van de belangrijke thema’s van het project is het inzetten van 3D-technologie voor duurzaamheid en milieu. De scholen hebben actief contact gezocht met het afvalverwerkingsbedrijf om samen te kijken op welke manieren ze 3D kunnen gebruiken om milieuoverlast te beperken.

De leerlingen uit Vlieland presenteerden indrukwekkende ontwerpen, waaronder een zeer ingenieuze Oplaadboom!