Samenstelling van het team

Home / Eilandschool De Jutter / Samenstelling van het team
Het team van De Jutter bestaat uit:
Schoolleiding
Cees Visser – primaironderwijs en kinderopvang – cvisser@dejutter.nl
Thijs Speelman – voortgezet onderwijs – tspeelman@dejutter.nl
Leerkrachten
Annemiek Middendorp – groep 1/2/3
Tjikkie van Huissteden – groep 0/1
Samantha van der Pol – groep 7/8
Anke Cupido – groep 4/5/6
Hilde Hoogewoud – Nederlands
Cees Emmelkamp -Wiskunde
Pier Postma – Biologie
Sam Kramer – Natuur- en scheikunde
Tjerkje Boonstra – Duits
Nynke Bruinsma – Aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer
Roelyke Gallego – Engels
Karin van Berne – Beeldende vorming
Andre Gramsma – Economie

 

Pedagogisch medewerkers
Jessica Jonker – coördinator
Sharon Leeuwerik
Naomi Oosterbaan
Ciska van Balen
Marjo Lichtenberg

 

Interne begeleiding en leerlingenzorg
Renske Snip – rsnip@dejutter.nl

 

Assistenten en ondersteuning
Teatske Wijnsma – onderwijsassistent
Anja Bakker – administratie
Fritz Lieuwes – conciërge
Bibliotheek
Bianca Kikstra

 

Schoolbestuur (Stichting Openbaar Onderwijs Vlieland)
Aaldrik Haandrikman – algemeen uitvoerend bestuurder
Olchert Brouwer – voorzitter
Ineke Weber – bestuur
Marius Jellema – bestuur