Samenstelling van het team

Home / Eilandschool De Jutter / Samenstelling van het team

Het team van De Jutter bestaat uit:

Schoolleiding:
Cees Visser                             – primair onderwijs en kinderopvang – cvisser@dejutter.nl
Thijs Speelman                      – voortgezet onderwijs – tspeelman@dejutter.nl
Leerkrachten PO:
Esther Verbiest                      – groep 1 en 2
Samantha van der Pol           – groep 1 en 2 en groep 3 en 4 (vervangster is Janneke Rang)
Annemiek Middendorp        – groep 5 en 6
Cees Visser en Renske Snip   – groep 7 en 8

 

Docenten VO:
Hilde Hoogewoud                 – Nederlands
Cees Emmelkamp                  – Wiskunde
Pier Postma                           – Biologie
Sam Kramer                           – Natuur- en scheikunde
Tjerkje Boonstra                    – Duits
Nynke Bruinsma                    – Aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer
Roelyke Gallego                     – Engels
Karin van Berne                     – Beeldende vorming, CKV
Andre Gramsma                    – Economie

 

Pedagogisch medewerkers:
Sharon Leeuwerik
Naomi Oosterbaan
Ciska van Balen
Marjo Lichtenberg

 

Ondersteunend personeel
Interne begeleiding en leerlingenzorg:        Renske Snip – rsnip@dejutter.nl 

 

Assistenten en ondersteuning:                    Teatske Wijnsma – onderwijsassistent

 

Administratie:                                                 Anja Bakker

 

Conciërge:                                                      Fritz Lieuwes

 

Bibliotheek:                                                    Bianca Kikstra

 

De Jutter te Vlieland is onderdeel van Openbare scholengemeenschap Piter Jelles
Bezoekadres:
Elzenstraat 5
8924 JN Leeuwarden
 
Postadres:
Postbus 9002
8903 LA Leeuwarden
 
Telnr: 058-8801100
E-mail: info@pj.nl

 

College van Bestuur:
Stichting OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk) wordt aangestuurd door het College van Bestuur.

 

Het College van Bestuur wordt ondersteund door de (school)directeuren.
Samen bepalen ze de strategische koers van de scholengemeenschap.

 

Het college van bestuur bestaat uit:
Folkert Bangma         – voorzitter
Hiltje Rookmaker       – lid

Raad van Toezicht:
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitoefening van de bevoegdheden en uitvoering van werkzaamheden door het College van Bestuur van Stichting OVO Fryslân-Noord.

 

Ook vraagt de Raad verantwoording over het bereiken van doelstellingen van de organisatie aan het College van Bestuur.

 

De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de scholengemeenschap.
De leden van de Raad van Toezicht zijn:

– Henk Mulder, voorzitter
– Ailina Heitmeijer
– Joanneke Holtrup
– Peter Jellema
– Mark de Man