Samenstelling van het team

Home / Brede school / Samenstelling van het team

Het team van de Jutter bestaat naast een groot aantal leerkrachten (16) uit een onderwijsassistent, een administratief medewerker een conciërge en een directeur.

Leerkrachten aan onze school worden benoemd als mentor en worden geacht alle groepen in het PO van onderwijs te kunnen voorzien en een groot deel van de vakken in de onderbouw te kunnen geven. Er zijn ook tweedegraads vakleerkrachten in dienst. Deze geven met name in de bovenbouw les, waar tweedegraads leerkrachten voor sommigen vakken verplicht zijn. We willen stimuleren dat steeds meer groepsleerkrachten zich verder bekwamen als vakleerkracht en dat vakleerkrachten zich bekwamen als leerkracht basisonderwijs. We willen 1 team zijn en vinden daarbinnen een maximale bevoegdheid van zoveel mogelijk teamleden wenselijk.
Naast het mentoraat zijn leerkrachten lid van diverse werkgroepen binnen de school.

Er zijn twee leerkrachten met coördinerende taken. Een voor de PO-afdeling en een voor de VO-afdeling. Zij hebben naast coördinerende taken ook een taak als vertrouwenspersoon

Er zijn twee IB’ers (Intern Begeleiders) op school. Hun taken zijn gericht op de didactiek en het ondersteunen en coachen van de leerkrachten daarbij. Zij coördineren de leerlingenzorg. Zij houden de stand van zaken bij van de vorderingen op de diverse leergebieden. Daarnaast coördineren de IB’ers de plaatsing en de aanname van nieuwe leerlingen. De IB’ers zijn ook de aandacht functionarissen van de school

LC/LB leerkrachten
Op de Jutter zijn LC/LB leerkrachten vanuit hun specialisme en beleid makende taak aangesteld. De specialisaties die we kennen zijn: coördinatoren afdelingen, IB’ers, coördinator examens, WMK (kwaliteitstoetsing), ICT.

Stagiaires
Opleidingsinstituten doen regelmatig een beroep op onze school om studenten stage te laten lopen. Wij stemmen daarin toe als de stage niet belastend is voor de leerlingen. Uiteraard hebben de stagiaires opdrachten te vervullen vanuit hun opleiding. De stage kan zowel voor de school als de stagiair leerzaam zijn. Stagiaires op onze school zijn in het algemeen bezig met de laatste fase van hun opleiding. Ze zijn zeer welkom.