Medezeggenschapsraad

Home / Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad                   

Uw mening is belangrijk voor ons. Daarom heeft de Jutter een Medezeggenschapsraad (MR) met twee afdelingen. De afdeling PO en de afdeling VO. De MR vertegenwoordigt actief de belangen van ouders, leerlingen en medewerkers. Bij beleidsbeslissingen vragen wij de MR (afhankelijk van het onderwerp) om advies en instemming. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. De vergaderingen zijn open en de vergaderdata zullen in de schoolwijzer vermeld worden. Tijdens openbare vergaderingen, waar beleidsonderwerpen aan de orde komen, kan de MR ook zelf onderwerpen aandragen, advies inwinnen bij de achterban en om extra informatie vragen. Ouders worden van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de gesprekken in en met de MR. Ook zijn extra leden van harte welkom. Geïnteresseerde ouders kunnen contact opnemen met de voorzitter van de MR of de secretaris. Vanwege de plannen om 1 MR voor de hele school te vormen vergaderen beide afdeling op hetzelfde moment en of starten of eindigen gezamenlijk.

De MR PO  bestaat uit 4 personen: 2 personeelsleden en 2 ouders/verzorgers.

De MR VO  bestaat uit 4 personen: 2 personeelsleden en 2 ouders/verzorgers.