3D in education

Home / Eilandschool De Jutter / 3D in education

De Jutter op Vlieland was leading-school in het internationale Erasmus+  ‘3D in Education’-project.

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. De gedachte daarachter is dat mensen zich voortdurend kunnen ontwikkelen door onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren: een leven lang leren. Het 3D-project betreft het implementeren van 3D-denken, 3D-ontwerpen en 3D-printen in het onderwijs.

In een School Exchange partnerschip werken scholen uit verschillende Europese landen samen, gericht op de uitwisseling van leerlingen en/of docenten. Door deze uitwisseling wordt de Europese dimensie van de betrokken scholen versterkt en vergroten leerlingen hun horizon. Kennis en goede voorbeelden worden gedeeld.

Als eindopdracht van het project organiseerde de Jutter op 6 juni 2018 een groots Final Event.

Het evenement vormde de afsluiting van het prijswinnende Erasmus+ 3D in Onderwijs-project. De eilander school betrok het voor de Wadden belangrijke thema ‘recycling’ direct vanaf de start bij het project. Dit maakte het congres tevens interessant in relatie tot Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Tentoonstelling
Te midden van nationale en internationale bijdragen van onder andere Perpetual Plastic, ECV, Provincie Friesland, Jonathan Keep, Omrin, House of Design, Norisk Software en Prof.dr.ir. J.C. Brezet bood het toonaangevende congres een tentoonstelling van de creatieve ontwerpen van leerlingen uit Spanje, Noorwegen, Zweden, Finland, Engeland en Nederland. Docenten uit deze landen waren aanwezig om bezoekers te woord te staan.

Meer informatie

International Conference 3D-Printing and Sustainability on Vlieland.

Community School De Jutter on Vlieland is going to focus on the International Conference 3D-Printing and Sustainability on Wednesday 6th of June from 11 am to 4 pm. The event is the closing activity to the prize-winning ErasmusPlus 3D in Education-project in which De Jutter takes the lead.

Erasmus+ is the European grant programme for Education, Youth and Sports. The Erasmus+ Project 3D in Education is all about 3D-thinking, 3D-designing and 3D-printing in Education.  The Vlieland school added recycling and sustainability from the start of the project, important issues when living in a Unesco World Heritage environment. This also makes the conference interesting as a participant in Leeuwarden Cultural Capital 2018.

Exhibition
Alongside a host of national and international contributions from Perpetual Plastic, ECV, The Province of Friesland, Jonathan Keep, Omrin, House Of Design, Norisk Software and Prof. Dr. Ir. J. C. Brezet the conference offers an exhibition of creative designs from students from Spain, Norway, Sweden, Finland, England and the Netherlands. Teachers from these countries will be present for informal Q and A’s.

Programme
In the programming the ferry-departures have been taken into account, in order to accommodate visitors from the mainland, so they can also be part of this 3D-spectacle. More information will be available on www.3du.eu . There you can also enlist for talks and workshops.

Participanten / Participants

 • Perpetual Plastic Inspirerende demonstratie plastic recycling en 3D printen.
 • Leerlingen van de Jutter: Wegwijs in 3D-denken, 3D-ontwerpen en 3D-printen en de resultaten daarvan.
 • Energie Coöperatie Vlieland: Proces Zonneweide en de verschillende wegen naar groene stroom.
 • Provincie Friesland: Ondersteuning en belang Erasmus+ 3D in educatie project.
 • Omrin: Recycling op de eilanden: Samen halen we alles eruit!
 • Prof.dr.ir J.C. Brezet: Design for Sustainability-actuele ontwikkelingen
 • Jonathan Keep: Five years is a long time in 3D Printing. Illustrated interactive lecture.
 • Brit Iren Hetland Haavik: How the Norwegian students became 3D Experts.
 • House of Design: 3D Printen in de keten. Leven en werken in de regio en de rol van de 3D printer.
 • Norisk Software: Virtual Reality
 • Lab Vlieland: Rapit prototyping en tijdelijke nederzettingen (kennis en kunde op festivals).
 • International 3D-Workshops: By teachers from Norway, Sweden, Sneek, Spain, UK and Finland.
 • Perpetual Plastic Inspiring demonstration Plastic Recycling and 3D Printing.
 • Leerlingen van de Jutter: Finding your way in 3D-thinking, 3D-design and 3D-printing and some outcomes.
 • Energie Coöperatie Vlieland: Proces Zonneakker Vlieland (solarpanels) and the different ways to green energy.
 • Provincie Friesland: About support and impact Erasmus+ 3D in Education project.
 • Omrin: Recycling on the Islands: Working together for the best results!
 • Prof.dr.ir J.C. Brezet: Design for Sustainability- Recent developments
 • Jonathan Keep: Five years is a long time in 3D Printing. Illustrated interactive lecture.
 • Brit Iren Hetland Haavik: How the Norwegian students became 3D Experts.
 • House of Design: 3D Printen in the chain. Living and working in the region and the role of the 3D printer.
 • Norisk Software: Virtual Reality
 • Lab Vlieland: Rapid prototyping and temporary settlements (Knowledge and experience at festivals).
 • International 3D-Workshops: By dedicated teachers from Norway, Sweden, Sneek, Spain, UK and Finland.