Verlof aanvragen

Home / Verlof aanvragen

Kortdurend verlof (voor bijvoorbeeld een bezoek aan een tandarts, arts, specialist of een trouwerij) kunt u aanvragen middels het sturen van een email naar:  verlof@dejutter.nl

Vermeld bij de aanvraag de datum wanneer u verlof voor uw kind(eren) wenst en de reden van verlof. Omdat dit soort afspraken eigenlijk buiten schooltijd moeten plaatsvinden, maar dat in onze situatie niet altijd kan vragen we u een bewijsstuk te overleggen. Wanneer wij dit bewijsstuk niet hebben registeren wij dit als ongeoorloofd verzuim en dan kan de leerplichtambtenaar een onderzoek starten.

Wilt u extra vakantie aanvragen buiten de reguliere schoolvakanties dan vult u de onderstaande formulieren in. Vrijstelling van schoolbezoek is aan zeer strenge regels gebonden, in onderstaande wetsartikelen kunt u daar meer over lezen:

Wetsartikelen

Artikel 11 Leerplichtwet 1969


Formulieren

vakantie_buiten_schoolvakanties

werkgevers_verklaring_buiten_schoolvakanties