Ouderraad

Home / Ouderraad

De ouderraad en de vrijwillige ouderbijdrage 

Elk schooljaar organiseren we activiteiten, buiten en binnen de school. De leerlingen beleven hieraan veel plezier! We hebben gelukkig veel actieve ouders die of deze activiteiten helemaal initiëren of de school ondersteunt bij het uitvoeren van de activiteiten.

De ouderraad betstaat uit 8 ouderleden en 2 personeelsleden.

De ouderraad heeft ook het beheer over de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is nodig omdat we geen vergoeding krijgen van de overheid voor de schoolactiviteiten. Daarom vragen we u om een vrijwillige ouderbijdrage.

Dit jaar gaat het om een bedrag van € 40,- per leerling. Voor de ouders van de leerlingen van de derde klas vragen we naast de ouderbijdrage, de betaling van de kosten van het schoolkamp van € 100,- per leerling.