Kindercentrum De Jutter

Home / Kindercentrum De Jutter

Kindercentrum (stichting) De Jutter, voorheen Het Kokkeltje, is gevestigd in de Brede School De Jutter en biedt een voorziening voor dagopvang voor 0 tot 4-jarigen, tussen- en buitenschoolse opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot en met dat zij in groep 3 van de basisschool zitten. De opvang is bestemd voor alle kinderen van wie de ouders gebruik willen maken van de opvang als aanvulling op de eigen opvoeding en/of als stimulering van de ontwikkeling van het kind.

Door middel van themagerichte programma’s vindt de voorschoolse educatie plaats waardoor het verschil wordt gemaakt met bijvoorbeeld opvang door een gastouder. Bij het activiteitenaanbod wordt rekening gehouden met het leeftijdsverschil van de kinderen door verschillende activiteiten aan te bieden.

Kindercentrum De Jutter volgt uiteraard de voorgeschreven richtlijnen van de overheid inzake de kinderopvang en heeft een speciale en goed ingerichte, eigentijdse ruimte binnen het gebouw van de Jutter zodat aan alle veiligheidseisen is voldaan.

In deze brief van Stichting Kinderopvang Friesland vindt u informatie die van toepassing is op ons Kindercentrum De Jutter.

Meer informatie over Kindercentrum De Jutter kunt u vinden op  www.kinderopvangfriesland.nl

Contact:

Mw. Lichtenberg:   lichtenberg@kinderopvangfriesland.nl