Brede school

Home / Brede school

De Jutter is een school voor primair en voortgezet onderwijs op Vlieland. De school biedt onderwijs aan leerlingen van 04 tot 18 jaar, waarbinnen in doorgaande leerlijnen de mogelijkheden en talenten van de leerling centraal staan.

De missie van de Jutter: Eén kind, één plan

  • We hebben gepersonaliseerd onderwijs, dus op maat
  • Iedere leerling is optimaal betrokken bij zijn leerproces (ouder/leerlingbetrokkenheid 3.0)
  • Het onderwijs wordt ingericht naar levensfasen in de leeftijd van 0-18 jaar
  • Het onderwijs richt zich op samenwerking en diversiteit
  • De school biedt binnen en buitenschools leren

Organisatie van ons onderwijs

De school biedt het schooljaar 2017-2018 onderwijs aan 91 leerlingen, waarvan 60 leerlingen in het primair onderwijs en 31 leerlingen in het voortgezet onderwijs. De school staat onder leiding van een directeur ondersteund door een team leerkrachten (waarvan sommigen met extra taken) een conciërge en een administratief medewerker.

De school is gehuisvest in een prachtig gebouw dat in 2016 officieel geopend is.  Naast het primair en voortgezet onderwijs zijn ook de kinderopvang en de bibliotheek in het gebouw gehuisvest. In de toekomst zal de samenwerking met die instanties verder uitgebouwd gaan worden. Op Vlieland is het streven een brede school en integraal kind centrum te verwezenlijken. Het gebouw wordt buiten schooltijd door nog meerdere instanties gebruikt. Deze organisaties nemen ook een deel van het buitenschools leren op zich. Organisaties die actief participeren in het buitenschools leren zijn: De muziekschool, Flidunen (zwembad en sportaccommodatie) en de Vliering (buitenschools opvang jongeren)

We vinden het van groot belang dat onze leerlingen en ouders zich thuis voelen op onze school en leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij vinden een goede samenwerking met jou en je ouders heel belangrijk. We horen het ook graag als er ideeën of opmerkingen zijn voor ons onderwijs!

Doelgroep

De Jutter biedt in principe onderwijs aan alle leerplichtige leerlingen wonend op Vlieland. Het onderwijs wordt aangeboden in fasen:

Fase 1:             0-03 jaar (de kinderen die in de dagopvang van de Jutter zijn krijgen waar mogelijk een gerichte voorbereiding op het deelnemen aan peuter/kleuteronderwijs)
Fase 2:             04-07 jaar (de leerlingen van groep 1 t/m groep 3 volgend met elkaar onderwijs, en krijgen onderwijs op maat aangeboden. Binnen de groep is er dus een aanbod op tenminste 2 niveaus)
Fase 3:             07-10 jaar (de leerlingen van groep 4 t/m groep 6 krijgen onderwijs op verschillende niveaus aangeboden)
Fase 4:             10-14 jaar (de leerlingen van groep7/8 en 1e en 2e klas onderbouw VO krijgen op verschillenden niveaus onderwijs aangeboden)
Fase 5:             14-18 jaar (de bovenbouw VO-leerlingen krijgen op niveau onderwijs aangeboden)

Het rooster van de school is horizontaal, waarbij het onderwijs in drie domeinen wordt aangeboden.