De Jutter onderdeel van OVO Fryslân-Noord

Met ingang van 1 augustus 2022 is De Jutter bestuurlijk gefuseerd met Stichting
Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord (OVO Fryslân-Noord). OVO Fryslân-Noord is op 1 januari 2020 ontstaan uit de bestuurlijke fusie tussen OSG Piter Jelles (scholen in Leeuwarden, Dokkum en Kollum) en RSG Simon Vestdijk (scholen in Franeker en Harlingen). De directies van De Jutter en RSG Simon Vestdijk Harlingen gaan nauw samenwerken.

Voor onze leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) zijn de veranderingen niet meteen zichtbaar of merkbaar. Onze school blijft de naam ‘De Jutter’ dragen en ook de aansturing van de school door de schooldirecteuren blijft zoals voor de fusie. Ouder(s)/verzorger(s) blijven informatie ontvangen vanuit de school zoals ze dat gewend zijn. Uiteindelijk zorgt het bundelen van de werkzaamheden ter ondersteuning van het onderwijs, er wel voor dat we ons onderwijs volop kunnen blijven ontwikkelen en dat we met de toekomst mee kunnen gaan. Hierdoor kunnen we het onderwijsaanbod op Vlieland de komende jaren in stand houden.

De bestuurlijke fusie draagt bij aan de doelstellingen van OVO Fryslân-Noord om te voorzien in een goede spreiding van het openbaar onderwijs in het noorden van de provincie, waarmee thuisnabij onderwijs voor leerlingen in de regio mogelijk blijft.