Het jaar zit er (bijna) op!

Beste lezer,

Het jaar zit er ook voor De Jutter weer op. Een jaar dat begon in lockdown en eindigt in lockdown. Voor kinderen, ouders en school een grote uitdaging. Als kind hoor je op school te kunnen zijn, leren, het goed hebben met elkaar. Samen lachen, samen huilen, spelen op het plein en kunnen luisteren en kunnen praten met je juf of meester in een klaslokaal en niet thuis achter een computer. Het was voor het schoolteam een bewogen jaar, zo waren er collega’s door ziekte  en andere omstandigheden langere tijd uit de roulatie, was er gelukkig nieuw leven, een nieuwe collega en neemt een collega noodgedwongen afscheid van school. In geval van afwezigheid van collega’s neemt de druk op de overgebleven teamleden toe, vervanging is en blijft lastig te organiseren. Naast de personele zaken vergt ook het schakelen tussen fysiek en online onderwijs flexibiliteit van het team, technisch werkt het goed en ook de vaardigheid is er, toch vraagt het schakelen mentaal veel van ons, zoals dit dat ook vraagt van leerlingen en hun ouders.

Het toepassen van Coronamaatregelen in en om school doen we niet omdat we het leuk vinden. Het liefst hebben we de deuren open en is iedereen binnen welkom. Op de momenten dat, dat niet kan is dat niet onze keuze, we hebben ons dan te houden aan de geldende regelgeving. Ik vraag een ieder dat ook te respecteren. In discussie gaan over het nut en noodzaak van de regels kost energie.

We hebben wel geprobeerd om de ruimte te zoeken die er is binnen regels, kijken naar wat kan en mag en niet naar wat niet kan, altijd vanuit veiligheid. Ruimte zoeken is dingen doen als het kan, dat betekent dat we activiteiten hebben gepland in de periode april tot en met oktober. Deze periode is vrij gebleken van strenge(re) Coronamaatregelen. We gingen op schoolreis, maar ook met de Vliehors Expres naar de Vliehors, met een dubbeldekker naar het spoorweg- en scheepvaartmuseum in Sneek, organiseerden een beroepenochtend, haalden Sinterklaas binnen, het kerstbomen zagen kon doorgaan, de eindmusical speelden we met publiek en de Kerstmusical konden we op tijd opnemen. De kansen pakken als het kan met hulp van de eilander gemeenschap. Een bus is zo geregeld, de Vliehors Express staat klaar, als wij een beroepenochtend organiseren staan alle deuren van bedrijven en instanties voor ons open en wanneer we een Kerstwandeling willen wordt het halve dorp van extra lampjes voorzien en staat de Dorpsstraat vol met eten en drinken. Vlieland is een  unieke plek om te leren, te werken en te wonen. Trots zijn we op onze leerlingen ze laten zien wat er allemaal kan, zij pakken de kansen.

Voor 2022 is de ambitie dat we de mooie dingen die we doen blijven behouden, maar ook dat we aan de slag gaan met de leeropbrengsten. We willen onze leerlingen naast een fijne schooltijd zich op alle gebieden maximaal laten ontwikkelen. Voor onze kleine school een mooie uitdaging.

In het nieuwe jaar verlaat een oud gediende de school en maken we kennis met een nieuwe gezicht, keert een collega na lang herstel terug, zijn er leerlingen die de school verlaten en hopen we nieuwe leerlingen te mogen begroeten.

Extra veel dank  ben ik verschuldigd aan medezeggenschapsraad en ouderraad die de school met raad en daad terzijde staan, ouders, eilanders en bedrijven die wanneer nodig altijd in de startblokken staan om te helpen, de fijne collega’s die er voor zorgen dat de school blijft draaien en bereid zijn om te doen wat nodig is om de kinderen een goede schooltijd te geven.

Ik wens jullie hele fijne feestdagen toe en op naar een mooi 2022!

Cees Visser