Informatie i.v.m. corona

Informatie i.v.m. corona

Wereldwijd worden er maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Nu het coronavirus ook in Nederland is geconstateerd, informeren wij u over de aanpak van de Jutter.

Voorzorgsmaatregelen en richtlijnen

De Jutter volgt de richtlijnen van het RIVM en de lokale en landelijke overheid betreffende het coronavirus. Voor scholen geldt dat ze op dit moment geen extra voorzorgsmaatregelen hoeven te nemen, anders dan de gebruikelijke hygiënemaatregelen, zie hiervoor: https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/  

Voor actuele informatie over het virus verwijzen we u naar: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Schoolreizen, uitwisselingen en excursies

Bij de Jutter staat de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers voorop: 

– Wij ondernemen geen schoolreizen naar landen en regio’s waar nu code geel, oranje of rood geldt.

– In de gebieden waar nog geen negatief reisadvies op wordt gegeven, bekijken we per situatie – inclusief de toenemende mate van het sluiten van toeristische trekpleisters-  of we een reis annuleren. 

– We houden ontwikkelingen scherp in de gaten en kunnen op het laatste moment nog besluiten een reis niet door te laten gaan. Ook houden we de optie open om groepen eerder terug te halen. Uiteraard houden we dagelijks contact met de collega’s en leerlingen die op een buitenlandreis zijn.

– Als ouders en leerlingen aangeven zich niet prettig te voelen bij een geplande reis, hoeven leerlingen niet mee. Bij grote aantallen laten we de reis niet doorgaan. Voor u heeft dit geen financiële consequenties. 

– Communicatie hierover gebeurt vanuit de schoolleiding.

We hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Wij volgen de ontwikkelingen en bij belangrijk nieuws ontvangt u nogmaals bericht. Voor vragen verwijzen wij naar de schoolleiding.

Met vriendelijke groet,

Team de Jutter