Ouderraad

Home / Ouderraad

De ouderraad en de vrijwillige ouderbijdrage

Elk schooljaar organiseren we activiteiten, buiten en binnen de school. De leerlingen beleven hieraan veel plezier! We hebben gelukkig veel actieve ouders die of deze activiteiten helemaal initiëren of de school ondersteunt bij het uitvoeren van de activiteiten.

De ouderraad bestaat uit 8 ouderleden en 2 personeelsleden.

De ouderraad heeft ook het beheer over de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is nodig omdat we geen vergoeding krijgen van de overheid voor de schoolactiviteiten. Daarom vragen we u om een vrijwillige ouderbijdrage.

Dit jaar gaat het om een bedrag van € 20,- per leerling. Daarnaast  wordt een bijdrage voor de schoolreis van uw kind(eren) gevraagd.