De Jutter is hèt centrum voor ontwikkeling
van de jeugd op Vlieland.

Kom verder

 

Eilandschool De Jutter

De school biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 18 jaar, waarbinnen in de doorgaande leerlijnen de mogelijkheden en talenten van de leerling centraal staan.

Bibliotheek

De bibliotheek in de Jutter heeft een goede collectie boeken en daarnaast Internet en WiFi, de mogelijkheid tot scannen, kopiëren en biedt ook een plek om te werken of te studeren.

De Vliering

De Vliering staat voor jeugd en jongerenwerk op Vlieland. De Vliering is er voor het opzetten van activiteiten en stimuleren, coördineren en begeleiden van jeugd en jongeren.

Kinderopvang De Jutter

Het kindercentrum is gevestigd in multifunctioneel centrum De Jutter, waar beschikking is over een eigen groepsruimte en een aangrenzende speellokaal van de school.

De Kernwaarden

Brede school voor primair en voortgezet Onderwijs Vlieland

In ons onderwijs staan de onderwijsbehoeften van de leerling centraal. Onderwijs wordt zoveel mogelijk op maat aangeboden. Het ontwikkelde en verder te ontwikkelen fase onderwijs is een van de middelen om het onderwijs op maat te verwezenlijken

De medewerkers van de school zijn zich aan het professionaliseren om “all round” leerkrachten te worden in een school die doorgaande leerlijnen aanbiedt aan leerlingen van 04-18 jaar.

De leerling/ouders en andere belanghebbenden zien wij als onze klanten. Zij zijn volwaardige gesprekspartners. Wij vragen daar betrokkenheid en een gedeelde verantwoordelijkheid voor terug

De begeleiding van de leerling op onze scholen gebeurt planmatig, methodisch en in samenspraak met de leerlingen en de ouders en eventuele verdere betrokkenen. De opleiding is resultaatgericht en de opbrengsten zullen drie keer per jaar besproken en geëvalueerd worden. Waar nodig zullen doelen bijgesteld worden.

De Jutter is een kleine school en ook de enige school van Vlieland. Wij willen ons bestaansrecht rechtvaardigen door het best mogelijke onderwijs aan onze leerlingen te bieden. Wij streven ernaar dat 95% van onze leerling met een diploma of certificaten de school verlaat. De leerlingen verlaten de school voldoende voorbereid op een vervolgopleiding en/of een maatschappelijke positie.

Laatste nieuws uit het Blog

Ontmoeting in Finland

Foto’s