Deweddenschap.nl

Deweddenschap.nl

De Jutter gaat De Weddenschap aan

Lezen is van groot belang voor de taalontwikkeling van leerlingen. Net zoals je moet trainen voor een sport, moet je dat ook om vlot te kunnen lezen en te begrijpen wat er staat. Een kwartier lezen per dag vergroot de woordenschat met zo’n 1000 woorden per jaar. Hoe meer woorden je kent, hoe vlotter je leest en hoe beter je de tekst begrijpt. Begrijpend lezen is voor alle vakken essentieel. Om die reden laten we op school de leerlingen zoveel mogelijk ‘leeskilometers’ maken. Daar hebben leerlingen wel een stimulans bij nodig. Veel leerlingen vinden lezen niet leuk of moeilijk, doen liever andere dingen of weten niet welke boeken er zijn. We stimuleren lezen dit schooljaar door met de leerlingen van de onderbouw mee te doen aan De Weddenschap. In dit landelijke programma, dat duurt van november tot mei worden  de leerlingen uitgedaagd om drie boeken te lezen. Ze kunnen zich daarbij laten coachen door singer-songwriter Jeangu Macrooy, influencer Famke Louise of rapper DIO. Niet alleen de leerlingen van de onderbouw doen mee, ook het voltallige docententeam vo gaat deze weddenschap aan. Voor meer informatie kunt u kijken op www.deweddenschap.nl.